Регионален исторически музей - Русе
"All that I experienced afterwards had already been in Roustchouk". Elias Canetti
За преподаването в училищата на Нотр Дам де Сион в Русе

Надежда Цветкова, уредник Връзки с обществеността в Регионален исторически музей - Русе

След Кримската война броят на католиците в Русе нараства до 250-300 души, предимно чужденци. За тях по австрийска инициатива през 1858 г. е открит първият католически молитвен дом в града. Непосредствено след Освобождението Русе става епископско средище и неговата роля за католицизма нараства. За първи енорийски свещеник тук е назначен отец Иполито Агосто, след 1878 г. оглавил Никополска епархия. По негово време е построена католическата катедрала в Русе “Св. Павел от Кръста” (1890 – 91 г.) по проект на италианския архитект Валентино. Със засилването на чуждестранните интереси в Дунавска България се засилва и необходимостта от създаване на учебни заведения, които да обучават кадри, запознати с езика и културата на съответната страна.

Още от 60-те години на ХІХ в. се правят неколкократни опити за откриване на френско училище в града – по различен начин оглавявано, организирано и субсидирано. Русенският католически епископ търси съдействие от Конгрегацията Notre Dame de Sion, създадена в Париж през 1843 г. През януари 1897 г. досега съществуващото френско училище в Русе е предадено на NDS и през април същата година тук пристигат първите шест възпитателки от Галац и Яш. За директорка е определена майка Мария Таде, досега работила в Истанбул. Девическото училище започва своето съществувание като екстернат Sancta Maria и пансион Notre Dame de Sion.В навечерието на Първата световна война в екстерната учат 64 момичета, а в пансиона – 72, повечето от други градове. За тях грижите се поемат от 12 монахини. След войната (1932 г.) многократно преместваното френско училище се нанася в своя, новопостроена сграда по ул. “Борисова”. Към екстерната се обособяват детска градина и начално училище.

 За изучаване на френски език от NDS се предлагат и други платени форми на обучение - за хора, завършили пети или седми гимназиален клас: курсове (езиков, фонетичен, за френска литература), по писане и съчиняване, дикция, за история и география на Франция. Много и разнообразни курсове предлагат изучаване и на други чужди езици (немски, италиански, английски), изучаване на домакински умения (сервиране, шиене ), модерни изкуства, стенография, дактилография, счетоводство, търговска кореспонденция. Всички тези обучения популяризират NDS в Русе, правят подържаните от него учебни заведения желани и предпочитани.

Заявените цели на училището, управлявано от едноименния религиозен орден Notre Dame de Sion с подразделения в 24 държави на петте контитента, са: солидно образование, добро възпитание, формиране на характер в духа на християнските добродетели. Обучението на момичетата (от 10 до 20 години ) е еднакво в двете училища. В екстерната в началния и основния курс са приемани и момчета. Паралелките са малобройни – до 10-на ученика, но пъстри по етнически състав - освен българки тук учат и еврейки, туркини, арменки, чехкини, австрийка белгийка.

Всяка преподавателка подготвя часа си с подробен план на предстоящия урок върху черната дъска. (Дъските са от четири части, две от които подвижни). Всяка ученичка е изпитвана всеки ден. През 20-те години оценяването е ставало по точкова система – до 7. Говоренето на български език води до намаляване на оценките чрез приспадане на точки в бележника. Разговарянето на френски език в междучасията се контролира от калугерки. За поощряване на говоренето на френски език през 30-те и 40-те години е въведено предаването на една дървена “таблета”на всеки, който произнесе българска дума. На свой ред “провинилият се”следи да намери друг такъв, за му предаде таблетата. При всяко поемане на таблетата в касичка се пускат стотинки. Впоследствие тук събраните пари отиват за подпомагане на бедни семейства. Този метод възпитава едновременно отговорност към изучавания език и съчувствие към по-бедните.

Почти всички предмети се изучават на френски език. Още от началните класове се изучава немски език, преподаван от германка, по-късно -английски, латински, а в последните години – и руски, преподаван от рускиня. Католичките изучават задължително вероучение (катехизис), преподаван от монсеньор Теелен. Всяка сутрин той отслужва литургия в пансиона за монахините и ученичките. Учебният ден започва и завършва с молитва.

В часовете по ръчен труд и поведение се залага на създаването на домакински умения, както и на възпитанието на девойките – у дома и в обществото.

Учебниците за учениците в това училище и помагалата към тях са доставяни от Франция. Те се отличават с богати, запомнящи се илюстрации, карти и табла. Този внос след 9.ІХ.1944 г. е прекратен и това налага ръчното им изработване.

В Sancta Maria се учи от детската градина до последен гимназиален клас. Пдготвителни класове има преди постъпване в прогимназиален и гимназиален курс.В подготвителния клас освен четене, писане под диктовка и съчинения, разказването на приказки по картини е въведено и предметно обучение по френски език. Всичко това е насочено към максимално обогатяване знанията и говорните умения по френски език. Абитуриентите завършват със задължителна матура по всички предмети. Дипломираните имат същите права на завършващите държавните училища и полученото свидетелство за зрелост им дава право за продължат образованието си у нас и във Франция.

В прогимназията обучението е целодневно, учи се и в събота. Всеки ден след последния час се провежда час на класния, в който се обсъждат успеха, дисциплината, както и добрините, направени от ученичките. “Сакрифис” са добри, полезни постъпки, които всяко момичеслед като ги е направило трябва да си отбелязва в тефтерче.

 В интерес на възпитаването на отговорност и амбиция към реда в училището и самото обучение всеки месец ръководството на NDS провежда общо събрание. На тези асамблеи присъстват ученичките, учителките, директорката, понякога ръководителката на NDS или католическият епископ. Тук всяка класна докладва успеха и поведението на своите момичета и по заслуги последните получават кордони (ленти): широки за отличен успех, тесен – за послушание или прилежание. Кордоните са в различен цвят за отделенията и класовете. При провинение кордоните се отнемат.
Във всекидневието на NDS се налагат правила, с които всички трябва да се съобразяват. Тези правила възпитават у всяка ученичка чувство за ред и дисциплина, чистота, отговорност, търпимост към останалите, уважение към труда на всички, създали в екстерната и пансиона прекрасна обстановка за живот и учение. И днес възрастните вече възпитанички на NDS живеят със спомените за своето ученичество. Спомени, свързани с респект и уважение към монахините и цивилните преподавателки, към техните знания, поведение и огромно желание да приобщят своите млади русенски ученички към езика и културата на Франция.