Регионален исторически музей - Русе
"All that I experienced afterwards had already been in Roustchouk". Elias Canetti
Гробницата при с. Бабово

Деян Драгоев, уредник в отдел Археология

На половин километър източно от с. Бабово, Община Сливо поле, се намира  римска гробница-мавзолей. Тя представлява сложно съоръжение в геометричния център на могилен насип с височина 7 м и диаметър при основата 41 м. Състои се от четири последователно свързани помещения – предверие, дромос (коридор), второ предверие и гробна камера, с обща дължина 22,50 м. По план и четирите помещения са правоъгълни, ориентирани в посока югозапад-североизток. Разположени са на различни нива, поради вкопаването на част от гробното съоръжение. Строителството е изпълнено от обработени каменни блокове за стените и тухли за полуцилиндричните сводове. Спойката е хоросан с примес от счукана тухла. В северната стена на първото предверие е входът на гробницата, затварян с двукрила врата. Височината на помещението е 4,72 м, покрито е с двускатен покрив върху едноредов тухлен полуцилиндричен свод. Отвън е развит декоративен тухлен пояс – т. нар. “вълчи зъб”. Посредством 4 стъпала се достига до предверието, покрито с тухли. Дромосът, покрит с тухлен свод, има дължина 7,20 м и височина 1,80 м. Подът му е с наклон на юг и отвежда до разделени от каменна стена второ предверие и гробната камера, имащи обща дължина 12,5 м и височина 2,80 м. Вкопани са почти изцяло в материковия терен (на 2,70 м от античното ниво). Гробната камера е допълнително доизградена от добре обработени каменни блокове. Полуцилиндричният свод е изграден от каменни блокове с трапецовидна форма. Подът е застлан с каменни плочи. Гробницата е ограбена още в древността, но в хода на проучването и са открити материали, позволяващи изграждането и да се отнесе в отрязъка от втората половина на II в. до към края на III в. сл. Хр.

Разположена в близост до римския град Апиария, гробницата – една от най-големите в днешните български земи, вероятно е принадлежала на някои виден гражданин от тракийски произход и членовете на неговото семейство. Откритите в гробната камера находки – бронзова луковична фибула, сребърна токичка за колан и монета на император Лициний показват, че гробницата при днешното с. Бабово е използвана до началото на IV в. сл. Хр., когато е била ограбена  и изоставена.