Регионален исторически музей - Русе
"All that I experienced afterwards had already been in Roustchouk". Elias Canetti
ГРАФИК НА БЕЗПЛАТНИТЕ ДНИ ЗА ПОСЕЩЕНИЯ ПРЕЗ МЕСЕЦ ЮЛИ 2019
Исторически музей
Екомузей с аквариум
Сексагинта Приста
Средновековен град Червен
Ивановски скални църкви
Музей на градския бит
Пантеон на Възрожденците
Къща музей "Захари Стоянов"
Къща музей "Баба Тонка"