Регионален исторически музей - Русе
"All that I experienced afterwards had already been in Roustchouk". Elias Canetti
СРЕДНОВЕКОВЕН ГРАД ЧЕРВЕН

За контакти: телефон: 082/82-50-02.

Работно време:
9:00 - 18:00 ч,
Без почивен ден

Входни такси: за ученици и студенти - 2,00 лв, за индивидуални посетители - 5,00 лв, за организирани групи (над 5 души) – 4,00 лв., беседа на български език - 10,00 лв

Средновековният град Червен е един от най-големите военно- административни, стопански и църковно културни центрове на Второто българско царство (ХІІ-ХІ V в.). Той е наследник на ранновизантийска крепост от VІ в. През ХІV в., когато достига връх в развитието си, територията му включва вътрешен град, разположен върху високо скално плато в извивка на р. Русенски Лом и външен град, заемащ неговото подножие. Има сложна, етапно изградена укрепителна система, плътно застрояване и разклонена улична мрежа. Изцяло запазена е триетажната бойна кула на западната стена на градската цитадела. Градът израства като голямо търговско-занаятчийско средище, с развити железодобив, железообработване, златарство, строителни, художествени, битови и други занаяти. Възел е на пътища от р. Дунав към вътрешността на страната. След 1235 г. става седалище на Червенската митрополия. В околността му възникват много скални манастири. През 1388 г. е завзет и разрушен от османските турци. В началния период на османското владичество запазва административините си функции, но постепенно запада. През ХVІІ в. изживява период на стопанско оживление. Оттам произхожда родът на баба Тонка Обретенова.

Червен е археологически обект със значим принос в изучаването на средновековната българска култура. Началото на археологическото проучване е поставено през 1910/1911 г., а от 1961 г. разкопки се провеждат ежегодно. Разкрити са замък, крепостни стени, два подземни водоснабдителни прохода, 16 църкви, обществено-административни сгради, много жилища и значими археологически находки. Сред тях се открояват няколко монетни съкровища, накити, епиграфски паметници, керамика, предмети на бита, занаятчийски инструменти, въоръжение и др. Национален археологически резерват от 1965г .


Средновековен град Червен / Medieval town of Cherven