Регионален исторически музей - Русе
"All that I experienced afterwards had already been in Roustchouk". Elias Canetti
Лицата на Русе

автори: Мариана Димитрова и Стоян Йорданов,
Регионалeн исторически музей – Русе

Книгата „Лицата на Русе“ представлява енциклопедичен справочник за личностите в историята на града от I-ви до средата на XX век. Уникален по своята същност, справочникът  запълва една от най-съществените празнини, свързани с изучаването и познаването на русенската история и дава достъпна и богата информация за хората, допринесли с дейността си за утвърждаването през вековете на Русе като един от най-големите и значими български градове. Книгата се състои от 430 страници, съдържа около 900 снимки, над 1500 статии с информация за повече от 1600 персонажа.