Регионален исторически музей - Русе
"All that I experienced afterwards had already been in Roustchouk". Elias Canetti
Том XIV „Пространства на Дунавската цивилизация“ от Известия на Регионален исторически музей – Русе

 

Том XIV „Пространства на Дунавската цивилизация“ от Известия на Регионален исторически музей – Русе се издава в чест на колегата, учения и приятеля доц. д.и.н. Виолета Димова по повод 100-годишнината от началото на археологическото проучване на Средновековния град Червен, с което доц. Димова е трайно свързана. Известието включва статии на теми археология, нумизматика, етнология, история, естествена история, книгопис.

 

 

Съдържание
На Виолета Димова

Стоян Йорданов – За Виолета Димова – учения и приятеля
Стоян Йорданов – Средновековният град Червен. 100 години проучване
Д-р Стела Дончева (Регионален исторически музей – Шумен) – Геометрична хармонизация и построение на църквите в Червен
Мария Долмова-Лукановска (НАИМ при БАН) – Църковната живопис на Трапезица
Върбин Върбанов – Късноелинистическа керамика от Средновековния град Червен
Стоян Йорданов – Подходите в структурата на Средновековния град Червен

***
Археология
Димитър Чернаков – Интрамурални „погребения“ от Русенската селищна могила
Тотьо Иванов, Дилен Дилов (Регионален исторически музей – Разград) – Халколитен некропол към селищна могила Радинград
Д-р Каталин Лазар – Погребални обичаи на култура Гумелница
Върбин Върбанов – Спасителни археологически разкопки на територията на римския кастел Сексагинта Приста в Русе през 2009 г.
Доц. д-р Сергей Торбатов (НАИМ при БАН) – Латински официален посветителен надпис от римския кастел Тримамиум (Долна Мизия)
Никола Русев (Историчеки музей – Попово) – Некрополите на Сексагинта Приста

Нумизматика
Върбин Върбанов – Находка от антониниани от сграда с хипокауст в Тримамиум (проучвания през 2009 г.)
Деян Драгоев – Находка от късноримски дребнономинални монети от Сексагинта Приста (проучвания през 2010 г.)
Д-р Владимир Пенчев (Национален исторически музей – София) – Колективна находка с аспри на цар Тодор Светослав от околностите на Гложенския манастир „Свети Георги Победоносец“

Етнология
Доц. д-р Николай Ненов – Градовете в „Дунавска България“ през погледа на Феликс Каниц
Ренета Рошкева, Надежда Цветкова – Живот на два континента. Разказ по кореспонденцията на Хилда Искович и Мара Малчева
Мария Димитрова (Институт за етнология и фолклористика с етнографски музей – БАН) – Етосът на смъртта
Десислава Димитрова, Красимира Петрова – Изложбата „Спомен за детството“ - преживяване, рефлексия, споделяне. Поглед върху анкетите на посетителите на изложбата „Спомен за детството“ в Къщата на Калиопа

История
Доц. д-р Васил Дойков – Русе в трудовете и картите на граф Луиджи Марсили
Теодора Бакърджиева – Русе „град велик и многотърговен“ или модерен ли е „модерен Русчук“
Иван Марков – Родовата плетеница между две възрожденски фамилии
Хачик Лебикян – Връзката между смъртната присъда срещу Стоян Пенев и самоубийството на Ангел Кънчев
Агоп Гиликян – Книгоиздаването на арменската книжнина в Русе (1891-1923 г.)
Ахавни Саркис Артютян-Топакбашян – Арменската колония в Русе в края на XIX – началото на XX век. Историко-демографски характеристики
Мариана Бърчева – Писма от Надежда и д-р Симеон Хитови до дъщеря им Лиляна (1951-1964 г.)
Мартин В. Дойков (ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“) - Предимствата на Русе като пресечен пункт на Евротранспортни коридори №7 и № 9

Естествена история
Венцеслав Петков – Смесена гнездова колония на остров Мишка. Етологични изследвания
Еберхард Унджиян - Гръбначните животни по долината на Ломовете и в Природния парк „Русенски Лом“, Североизточна България, област Русе и Разград

Върбин Върбанов – Стоян Йорданов на 60 години

Книгопис
Доц. д-р Васил Дойков – Книга за еврейската общност в Русчук – принос в документалния летопис за дунавския град
Доц. д-р Николай Ненов – Модерността пристига с параход и потегля с влак. Възможен поглед към темата за Мидхат паша