Регионален исторически музей - Русе
"All that I experienced afterwards had already been in Roustchouk". Elias Canetti
Зала „Княз Александър I“

Изложба „Всекидневният живот на римския легионер на Долен Дунав“

Изложбата „Всекидневният живот на римския легионер на Долен Дунав“ се реализира във връзка с провеждането на XXII Международен Лимес Конгрес, посветен на границите на Римската империя, на който Русе бе домакин през септември 2012 г.

Акценти в изложбата са главите на римските императори Каракала и Гордиан III; оръжие от Битката на император Деций при Абритус (днес Разград) през 251 г.; награди в римската армия; качествена римска керамика – Тера сигилата, произвеждана основно в западните римски провинции (главно Италия и Галия); уникален бронзов декрет, издаден от името на римския император Лициний I (308-324 г.).