Регионален исторически музей - Русе
"All that I experienced afterwards had already been in Roustchouk". Elias Canetti
Колекции на Регионален исторически музей - Русе
Боровско съкровище Съкровище от Баниска Скитски меч
Бронзови шлемове Порцелан Сребро
Револверна сабя на Стефан Караджа
Сабя на Г.С.Раковски
Палеонтологична сбирка