Регионален исторически музей - Русе
"All that I experienced afterwards had already been in Roustchouk". Elias Canetti

График на безплатните посещения

ФЕВРУАРИ 2019 г.

 

     Регионален исторически музей – Русе осигурява безплатен вход за посещение веднъж месечно през месец февруари 2019 г., както следва:

 
ФЕВРУАРИ:
19 февруари - Средновековен град Червен