Регионален исторически музей - Русе
"All that I experienced afterwards had already been in Roustchouk". Elias Canetti
Владислав Димов Атанасов

Роден на 28. 09. 1970 г. в гр. Русе
Уредник в отдел “Нова и най-нова история” при РИМ – Русе

Образование и професионална квалификация :

1994 г. – Магистър по „Български език и история” при ВТУ „Св. св. Кирил и Методий” – Велико Търново,
2009 г. – „Библиотекознание и библиография”, ВТУ.
2009 г. – Уредник  в отдел „Най-нова история” на Регионален исторически музей – Русе.