Регионален исторически музей - Русе
"All that I experienced afterwards had already been in Roustchouk". Elias Canetti
Теодора Бакърджиева

Уредник в отдел “История на България ХV-ХІХ век” при РИМ – Русе

Образование и професионална квалификация :

1984 г. - ВТУ “Св.св.Кирил и Методи”, Истроия
1990 г. - СУ “Климент Охридски”, Център за източни езици и култури, специализация – османистика.

Дейност в нестопански организации:

Отговорен секретар на сдружение “БАЛКАНАРТ”
Представител за България на сдружение “Горен Дунав”
Член на Европейски културен център
Член на съюза на учените – клон Русе.
E-mail: teodora2001@yahoo.com