Регионален исторически музей - Русе
"All that I experienced afterwards had already been in Roustchouk". Elias Canetti
Ренета Петрова Рошкева

Родена: с. Щръклево, Русенско на 11.09.1961 г.
Уредник в отдел “История на България XV-XIX в.” при РИМ – Русе

Образование и професионална квалификация:

1986г. - висше образование, специалност “История и теория на културата”, Исторически факултет на Софийския университет
1992г. - уредник в  Исторически музей, гр. Русе, отдел “История на България ХV-ХІХ век”

Дейност в нестопански организации:

2004г. – Българска асоциация на университетските жени (БАУЖ), София.

Публикации:

Статии и научни съобщения
1994
*Училищната книжнина от периода на Възраждането във фонда на Исторически музей – Русе, В: Училищната книжнина в България през ХІХ век, Пловдив
1995
*Русенското учителство през Възраждането, В: Култура, църква и революция през Възраждането, Сливен.
*Априлското въстание на страниците на вилаетския вестник “Дунав”, В: Априлското въстание в Централна Северна България, Севлиево.
1999
*Дружество “Ступанка” и русенските жени през Възраждането, В: Известия на Исторически музей - Русе, том 6, Русе.
2001
*Домакинско-майчинското училище на дружество “Добродетел”(в съавторство), В: Арнаудов сборник, т. 2, Русе.
2002
*Митът Ангел Кънчев, В: Ангел Кънчев. Материали от кръгла маса по повод 150-годишнината от рождението на революционера, Русе
*Арменско благотворително дружество “Милостив кръст” в Русе 30-те години на ХХв., В: Тихите арменци. Сборник научни материали, Русе
*Храна и хранене у арменците в Русе (в съавторство), В: Тихите арменци. Сборник научни материали, Русе
*Благотворителността за деца в Русе. СЗДБ, Русенски клон, В: Юбилеен сборник “35 години Нумизматично дружество Червен – Русе”, Русе.
*Русенските женски дружества през първата половина на ХХ век, В: Алманах за историята на Русе.
2003г.
-Погребалните обичаи (и храните свързани с тях) при евреи, турци и арменци в Русе. В: Известия на Исторически музей – Русе, т. 7
-Женското дружество “Закрила” в Русе. В: Арнаудов сборник, т. 3
-Николай Попов (Даскал Никола) – дейност и родословие. В: Арнаудов сборник, т. 3 (в съатворство с Н. Цветкова)
-Из всекидневието на русенци (игри, почивка, спортен отдих). В: Юбилеен сборник в чест на проф. Йордан Йорданов, В. Търново (в съавторство с Н. Цветкова)
-Дарителство и благотворителност в дейността на женските дружества в Русе през първата половина на ХХ век. В: Сборник “На ползу роду”. Есенни четения Сборяново, т. 1.
-Движението за трезвеност след Освобождението до средата на 40-те години на ХХ век. В: Ракията на българина. Сборник материали, Русе
2004г.
-Из всекидневието на русенци – излети, предпочитани заведения, клубове и други развлечения. В: Градът. Етнология. Известия на РИМ – Русе, т. VІІІ (в съавторство с Н. Цветкова)
2005г.
-Русе в спомените на Екатерина Каравелова. В: Градът. Археология и история. Известия на РИМ-Русе, т. ІХ
- През призмата на един живот, т. 3, Сборник "Есенни четения, Сборяново"(Съвместно с Н. Цветкова)
2006г.
-Ekaterina Karavelova
-Kina Konova (with Krassimira Daskalova)
In: A biographical dictionary of women`s movements and feminisms Central, Eastern and South Eastern Europe, 19th and 20th centuries. Edited and with an Intoduction by Francesca by Francesca de Haan, Krassimira Daskalova and Anna Loutfi, 2006, Budapest.
- Сватбите в Русе през първата половина на XX в. Сб. "Делници и празници в живота на българина" - Варна (Съвместно с Н. Цветкова)
– Киното във всекидневието на русенци през първата половина на XX в. Арнаудов сборник т. 4 (Съвместно с Н. Цветкова)