Регионален исторически музей - Русе
"All that I experienced afterwards had already been in Roustchouk". Elias Canetti

Археология::

Етнография::

История на България 15-19 в::

Нова и най-нова история ::

Природа::

 
Отдел "Нова и най-нова история"
Нова история

Съхранява близо 15 000  културни ценности от края на XIX до средата на XX век. Богатият веществен, снимков и документален материал отразява обществено-политическия стопански и културен живот в града и региона по това време. Акцент в събирателската работа през последното десетилетие са материали за бележити русенски личности и фамилии.

Интерес представляват следните колекции:

Уредник: Мариана Бърчева

Раздел Най-нова история  

Той е част от отдел Нова и най-нова история, обособява  се през 1965 година. Дългогодишната събирателска  дейност  на музейните уредници обхваща политическия, икономическия, културен и всекидневен живот в  Русе  от времето на социализма и постсоциализма. Най-нова тенденция в събирателската дейност на раздела е записването на устни истории от периодите на  комунизма  и демокрациятая, работа с метода "Oral History" при тяхното колекциониране и изследване. Фондът на раздела се състои от приблизително 8000 инвентарни единици и притежава  следните колекции:
-  значки, ордени и медали;
- знаците на социалистическия пейзаж
- техника от периода на социализма – радиоапарати, телевизори, пишещи машини, диапроектори и др.
- вещи на известни русенци като Константин Димчев (актьор), Стефан Вачев (диригент на Младежкия-симфоничен оркестър) и др.;
-  материали, свързани с историята на БРП – униформи, документи, снимки;
- документи и снимки, представящи историята на бригадирското движение;
- фотоси, свързани с развитието на промишлеността и селското стопанство в Русе и региона;
- печатни материали и снимки от първия международен музикален фестивал “Мартенски музикални дни” в Русе;
- снимки, свързани с Еко-протестите в Русе, дали ход на демократичните промени в България;
- предизборни материали от периода на демокрацията
- документи, вещи и видеозаписи, свързани с историята на  репресираните от комунистическия режим и на горянското движение  в Русенско

Разделът няма постоянна експозиция, но се представя чрез различни временни изложби:“Политическия плакат”;“125 години Военноморскифлот”, съвместно с раздел Нова история и Военноморски музей-Варна и др.
Научно-изследователската дейност на  специалистите в раздела обхваща теми от политическия, културния и обществения живот на Русе и региона, както и етноложко изследване на проблемите на всекидневната култура в индустриалния град.

Уредници: Владислав Атанасов и Искрен Великов