Регионален исторически музей - Русе
"All that I experienced afterwards had already been in Roustchouk". Elias Canetti

Археология::

Етнография::

История на България 15-19 в::

Нова и най-нова история ::

Природа::

 
Нова и най-нова история
Отдел "Нова история"

Съхранява близо 15 000  културни ценности от края на XIX до средата на XX век. Богатият веществен, снимков и документален материал отразява обществено-политическия стопански и културен живот в града и региона по това време. Акцент в събирателската работа през последното десетилетие са материали за бележити русенски личности и фамилии. Интерес представляват следните колекции:


- Монети и банкноти от Третото българско царство
- Печати
- Пощенски картички
- Ордени, медали и значки
- Военни униформи и атрибути от 5-ти Пехотен Дунавски полк
- Издания на русенските печатници
- Произведения на литературата и изкуството на русенски автори
- Документи на банкови и застрахователни дружества
- Табели
- Албуми
- Майсторски свидетелства
- Покани
- Алманаси
- Градоустройствени планове и архитектурни проекти
- Предизборни материали
- Знамена
- Медицинска техника и инструменти
- Музикални инструменти
- Фотоапарати и фотографска техника
- Снимки на русенски фотографи
- Кинопрожекционна техника
- Учебници и учебни пособия
- Спомени на известни русенски личности
- Архив на в. “Светлоструй” 1928 – 1941 г.
- Архив на Съюза на писателите от провинцията

Уредник: Мариана Димитрова

Отдел "Най-нова история"

Отделът се обособява през 1965 година. Дългогодишната събирателска  дейност  на музейните уредници обхваща политическия, икономическия, културен и всекидневен живот в  Русе  от времето на социализма и постсоциализма. Най-нова тенденция в събирателската дейност на раздела е записването на устни истории от периодите на  комунизма  и демокрациятая, работа с метода "Oral History" при тяхното колекциониране и изследване. Фондът на отдела се състои от приблизително 11 000 инвентарни единици и притежава  следните колекции:
- значки, ордени и медали;
- знаците на социалистическия пейзаж
- техника от периода на социализма - радиоапарати, телевизори, пишещи машини, диапроектори и др.
- вещи на известни русенци като Константин Димчев (актьор), Стефан Вачев (диригент на Младежкия-симфоничен оркестър) и др.;
- материали, свързани с историята на БРП– униформи, документи, снимки;
- документи и снимки, представящи историята на бригадирското движение;
- фотоси, свързани с развитието на промишлеността и селското стопанство в Русе и региона;
- печатни материали и снимки от първия международен музикален фестивал “Мартенски музикални дни” в Русе;
- снимки, свързани с Еко-протестите в Русе, дали ход на демократичните промени в България;
- предизборни материали от периода на демокрацията
- документи, вещи и видеозаписи, свързани с историята на  репресираните от комунистическия режим и на горянското движение  в Русенско

Отделът няма постоянна експозиция, но се представя чрез различни временни изложби:“Политическия плакат”;“125 години Военноморскифлот”, съвместно с отдел Нова история и Военноморски музей-Варна и др.
Научно-изследователската дейност на  специалистите в отдела обхваща теми от политическия, културния и обществения живот на Русе и региона, както и етноложко изследване на проблемите на всекидневната култура в индустриалния град.

Уредници: Владислав Атанасов и Искрен Великов