Регионален исторически музей - Русе
"All that I experienced afterwards had already been in Roustchouk". Elias Canetti
Мая Николова Кубратова

Родена: гр. Русе, 30.01.1979 г.
Уредник в отдел “Природа” при РИМ – Русе

Образование и професионална квалификация :

1992-1997 средно образование МГ “Баба Тонка” гр. Русе профил – Биология със засилено изучаване на английски език
1997-2002 висше образование ПУ “Паисий Хилендарски” гр. Пловдив специалност Биология, магистър по Молекулярна и клетъчна биология
2003-до сега уредник в отдел Природа към Регионален исторически музей – Русе

Публикации:

“Изложбата “Русенски природоизпитатели” в Националния природонаучен музей” – HNB 16: 167-168, 2004

Уредник на изложбите:

“Русенски природоизпитатели” – 2004 г.
“Светът на скалите в Русенско” – 2005 г.

Други дейности:

Участие в етноботанически проучвания на територията на ПП “Русенски Лом” заедно със шведски студенти 2003-2005 г.

Участие в 6-то международно преброяване на белия щъркел в периода 6-20 юли 2004 г. на територията на 6 общини – Русе, Сливо поле, Иваново, Две могили, Ветово и Борово.

Участие в реализирането на проект “Гората в нашия град” на Сдружение със нестопанска цел “Еквилибриум” в партньорство с Регионален Исторически музей – Русе 2004-2005 г.