Регионален исторически музей - Русе
"All that I experienced afterwards had already been in Roustchouk". Elias Canetti
Красимира Стоянова Петрова

Родена в гр. Нова Загора на 09.07.1987 г.
Уредник в отдел “Връзки с обществеността” към Регионален исторически музей – Русе
E-mail: petrova_pr@abv.bg; моб. тел. 0879 127 183

Образование и професионална квалификация:

От 2010 г. уредник в отдел „Връзки с обществеността” при Регионален исторически музей – Русе
Висше образование
2010 – 2012 Русенски университет „Ангел Кънчев“, специалност „Европеистика и публична администрация“, Българо-румънски интеруниверситетски Европацентър, магистър
2006 – 2010 Русенски университет „Ангел Кънчев“, специалност „Европеистика“, бакалавър
2001 – 2006 СОУ за Европейски езици „Св. Константин-Кирил Философ“, гр. Русе

Публикации:

2011 – „Изложбата „Спомен за детството“ – преживяване, рефлексия, споделяне – поглед върху анкетите на посетителите на изложбата „Спомен за детството“ в Къщата на Калиопа, съвместно с Десислава Димитрова в сборник Том XIV на Известия на Регионален исторически музей -Русе.