Регионален исторически музей - Русе
"All that I experienced afterwards had already been in Roustchouk". Elias Canetti
Искра Филипова Тодорова

Родена в гр. Видин на 12.12.1968 г.
Уредник в отдел “Етнография” на РИМ – Русе

Образование и професионална квалификация :

1994 – Магистър по Български език и литература към Катедра „Българска литература“
 на ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“
1993-1996 г. – Преподавател по български език и литература в прогимназиален образователен курс
1996-1998 – Завеждащ художествена самодейност в читалище „Св. Св. Кирил и Методий“, гр. Попово
2001-2006 – Преподавател по български език и литература в гимназиален образователен курс
2006 – Екскурзовод в отдел Етнография
2007 – Уредник в отдел Етнография

Публикации

1995 – Гарванът в българските фолклорно–митологични представи. В: Общност и култура, С., ИИК “РОД”
1996 – Отгласи от  митични представи, свързани с образа на орела в българската митопоетична традиция. В: сб. Фолклорни модели на света, С., ИИК „РОД“
2007 – За една колекция традиционни костюми. - В сб. Попово в миналото
2008 -  Честването на Илинден от русенци при аязмото в Липнишката гора – между традицията и модерността. - В: сб. Арнаудов сборник, том 6, Русе
2009 – Кукувицата в българската традиционна култура. - В: сп. За птиците, 2009, бр.1, София, БДЗП
2009 - Кукувицата в българската фолклорна култура - рефлекси на митологичното мислене - В: Годишник на асоциация „Онгъл“  - (под печат)
2010 – Празници и празнуване в професиналните организации във времето на социализма – В: Сборник с текстове от ХІІІ национална етнографска конференция – Русе` 2010 (под печат)
2010 – Проблеми на именуването (по мателиали от с. Пиргово, Русенско) – В: Годишник на асоциация „Онгъл“ (под печат)
2010 – Възможни измерения на култа към личността (по материали от с. Пиргово, Русенско) – В: Арнаудов сборник, том 7  - (под печат)

Теренни етноложки проучваания

1988 – с. Сваленик, Русенско – ВТУ, „Св. Св. Кирил и Методий“
1990 – с. Масларево и с. Вързулица, окр. В. Търново, ВТУ “Св. Св. Кирил и Методий”
1995 – с. Нисово, Русенско, Научен център по фолклор и литература “Св. Димитър Басарбовски”
2007 – с. Кацелово, Регионален исторически музей - Русе
2009 - 2010 – с. Пиргово, Регионален исторически музей - Русе