Регионален исторически музей - Русе
"All that I experienced afterwards had already been in Roustchouk". Elias Canetti
Десисислава Иванова Тихолова

Родена в гр. Русе на 22.02.1967 г.
Уредник в отдел “Етнография” на РИМ – Русе

Образование и професионална квалификация :

1991 – Магистър по български език и литература към Катедра “Българска литература” на ВТУ “Св., св. Кирил и Методий”, гр. Велико Търново
2001 – Уредник в отдел “Етнография”

Дейност в нестопански организации

1992 – съучредител на Асоциация по фолклор, литература и антропология “Онгъл”, член на Ревизионна комисия
1999, 2001 – работа по проекти на клуб “Отворено общество”
1993 – 2002 – научен консултант на поредицата “Жива вода” – аудиозаписи на автентичен фолклор от различни краища на България.

Публикации

Студии, статии и научни публикации

1995 – С истемата на турските имена в разказа на Йовков “Песента на колелетата, В: Общност и култура, С., 1995, с. 34-35.
1995 – Музикална характеристика на песенен фолклор от с. Тетово, В: Тетово – теренни материали и проучвания, Р., 1995, с. 75-77.
1996 Фолклорно-митологични представи в системата на турските имена и названия от сборника “Старопланински легенди” на Йордан Йовков, В: Сб. Фолклорни модели на света, С., 1996 , с. 52-53.
1999 Уредниците в съвременната българска сватба (Превъплъщенията на диктаторите или къде е традицията?), в съавторство с Цветана Ненова, В Фолклорното родство, С., 1999, с.53-56.
2000 Библейски и фолклорно-митологични паралели в разказа “Последна радост” на Йордан Йовков ( Чудаците-пророци), В : Арнаудов сборник т. 1, Р., 2000, с. 152-154.
2001 – Наблюдения върху родилни практики и вярвания. По материали от гр. Русе, В: Култ и обредност. Годишник на Асоциация “Онгъл”, том. ІІ, С., 2001, с.219-224.
2001 Обичаи и мотиви в българската фолклорна традиция, свързани с употребата на плюнка и плюене, В: Арнаудов сборник, т. 2, Р. 2001, с. 111-115.
2002 Прокобите за смърт – особени знаци на фолклорната менталност (по материали от Русе и Русенско, В: Известия на регионален исторически музей, Русе, Р., 2002, с. 27-35
2003 – Русенската градска кухня между традиционно и модерно, В: Юбилеен сборник в чест на проф. Йордан Йорданов, В. Търново, 2003, с. 350-354
2003 – Плюнката в българската народна медицина. Баилни и лечебни практики, В: Арнаудов сборник, т. 3, Р., 2003, с. 63-67
2003 – Босилекът в Българската фолклорна култура. В съавторство с И. Сиракова, В: Растителният и животинският свят в традиционната култура на българите, С., 2003, с. 143
2004 “И баба ни на обучава…” – разкази и етническа памет, В: Годишник на Асоциация “Онгъл”, т. 4
2004 Музикално-песенна характеристика на с. Бъзовец, Рс, В: Бъзовец , Р., 2004 с. 171
2004 Обредната градска кухня на Русе – В Известия на Регионален исторически музей, Русе, кн. 8, стр.75-82