Регионален исторически музей - Русе
"All that I experienced afterwards had already been in Roustchouk". Elias Canetti
Мариана Любенова Димитрова

Родена: гр. Габрово, 12.05.1954 г.
Уредник в отдел “Нова и най-нова история” при РИМ – Русе

Образование и професионална квалификация :

висше образование, специалност - История, втора специалност - Български език и литература, В Т У “Св.Св. Кирил и Методий”.
1977 - 1979 г. - учител по история.
1979 - 1987 г. - екскурзовод в Исторически музей - Русе
от 1987 г. - уредник в отдел “Нова история” в Исторически музей Русе

Публикации:

Научни статии:

Изложби:

Интереси в областта на стопанската и културна история на Русе след Освобождението и родовите хроники.